AYM'nin 1.278TL Trafik Cezasına İtiraza İlişkin Verdiği 'Kişisel Önemden Yoksun Olması Sebebiyle Kabul Edilemezlik' Kararı

Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü 27/2/2020 tarihinde, Erenkum İnş. Taah. Nak. Gıda Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (B. No: 2017/6462) başvurusunda mahkemeye erişim hakkının ihlali iddiasının anayasal ve kişisel önemden yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.

 

Olaylar

Başvurucu şirket (başvurucu) adına düzenlenen 1.278 TL trafik para cezası tutanağı 3/10/2013 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiştir. Başvurucu, 21/10/2013 tarihinde cezaya itiraz etmiştir. Sulh Ceza Hâkimliği itiraz başvurusunu kanunda belirtilen on beş günlük sürenin geçirilmesi nedeniyle reddetmiştir.

İddialar

Başvurucu, trafik para cezası kararına yapılan itiraz başvurusunun süre aşımından reddedilmesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür.

Mahkemenin Değerlendirmesi

Başvurucunun idari para cezasına yapmış olduğu itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmesinin mahkemeye erişim hakkını engellediği iddiası kabul edilebilirlik kriterlerinden anayasal ve kişisel önemden yoksun olma ölçütü yönünden incelenmiştir.

Buna göre, başvurunun, Anayasa Mahkemesinin sıklıkla uygulanmış açık bir içtihadının bulunduğu mahkemeye erişim hakkına ilişkin genel bir soruna işaret etmediği gibi Anayasa'nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından da önem taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Somut olayda trafik idari para cezasına karşı yapılan itirazın reddedilmiş olmasının şirket olan başvurucuya ciddi anlamda nasıl bir zarar verdiği ortaya konulmamıştır. Cezanın kendisi için ne denli önemli olduğu hususunda başvurucunun da herhangi bir açıklaması yoktur. Bu nedenle başvurucunun önemli bir zararı olduğu kanaatine ulaşılamamıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan nedenlerle anayasal ve kişisel önemden yoksun olması nedeniyle başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.