Yeni İnfaz Yasasıyla Gelen Bir Kısım Yenilikler

1- 01/09/2020 tarihinden itibaren iş durumu ve ceza infaz kurumu kıstasıyla belirlenen il ve ilçelerde infaz hâkimliği kurulacaktır.
2- İnfaz hâkimliğinin verdiği kararlar kesin nitelikte olacaktır.
3- Ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilmesine hükmü veren mahkeme değil infaz hâkimliği karar verecektir.
4- Genel olarak hükümlüler ve hüküm özlülerle ilgili hususlarla ilgili verilecek kararlar için aktif ve etkili bir infaz hâkimliği sistemine geçilecektir.
5- Kasten yaralama suçunun nitelikli hâllerine “canavarca hisle kasten yaralama” eklenmiştir. Bu nitelikli hâle giren yaralama suçlarında temel ceza bir kat arttırılacaktır.
6- Kasten yaralama suçu sonucunda ölüm meydana gelmesi hâlinde verilecek cezanın üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılmıştır.
7- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçunun cezasının alt sınırı 2 yıldan 4 yıla, üst sınırı 6 yıldan 8 yıla çıkarılmıştır.
8- Tefecilik suçunun cezasının üst sınırı 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır. Hapis cezası ile birlikte verilecek para cezasının da alt sınırı 500 gün karşılığı olarak belirlenmiştir.
9- Tefecilik suçunun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde cezanın bir kat arttırılmasına ilişkin nitelikli hâl eklenmiştir.
10- Ağır hasta, engelli, hamile veya loğusa olan şüpheliler tutuklanmayarak haklarında adli kontrol kararı verilebilecektir.
11- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar ile ikinci defa mükerrir olanlar hariç olmak üzere 3 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.
12- Taksirli suçlardan dolayı 5 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.
13- Adli para cezasını ödemediği için cezası hapis cezasına çevrilenler doğrudan açık cezaevine alınacaktır.
14- Taahhüdü ihlal, nafakayı ödememek gibi tazyik hapsine tabi olanlar doğrudan açık cezaevine alınacaktır.
15- Terör suçları, örgütlü suçlar, adam öldürme suçu, cinsel suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçlarından mahkûm olanlar ile diğer suçlardan 10 yıl ve daha az hapis cezası bulunan hükümlüler idare ve gözlem kurulu kararı ile infaz hâkiminin onayından sonra açık cezaevine geçebilecektir.
16- Hamile ve doğumdan itibaren 1 yıl geçmemiş olan kadınların cezalarının infazı ertelenecektir.
17- Cumhuriyet Savcısı tarafından diğer sebeplerle hapis cezasının 6 ay ertelenmesine ilişkin süre 1 yıla çıkarılmıştır.
18- Hakkında yakalama bulunan hükümlünün yakalanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı veya Sulh Ceza Hâkimi emriyle evde, iş yerinde ve kamuya açık alanlarda arama yapılabilecektir.
19- Kapalı cezaevindeki hükümlüler dini bayramlarda, yılbaşında, doğum gününde ve genel zamanda 2 ayda bir cezaevi için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacaktır.
20- Mazeret izni kullanmak isteyen hükümlülerin iyi hâlle geçirmiş olacakları süre 1/5’ten 1/10’a düşürülmüştür.
21- Hükümlülerin ana, baba, eş, kardeşinin hastalığı nedeniyle verilebilecek ziyaret izninin sayısı 1’den 2’ye çıkarılmıştır.
22- Açık cezaevinde bulunan hükümlülerin 3 ayda bir kullandıkları izin hakkı 3 günden 7 güne çıkarılmıştır.
23- İçtima ve mahsup kararlarının verilmesi yetkisi hükmü veren mahkemeler, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak infaz hâkimliklerine verilmiştir.
24- Kamuya yararlı bir işte çalışan hükümlülerin çalıştığı her 2 saat 1 gün sayılacaktır.
25- Adam öldürme suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçu, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, terör suçları, örgütlü suçlar ve MİT’e karşı işlenen suçlarda koşullu salıverilme oranı 2/3 olarak uygulanacaktır.
26- Kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 ay ve daha az, taksirle öldürme hariç taksirle işlenen suçlarda 3 yıl ve daha az hapis cezalarının hükümlünün talep etmesi halinde Cuma günü saat 19:00’dan Pazar günü saat 19:00’a kadar hafta sonları veya hafta sonları hariç her gün saat 19:00’dan ertesi gün saat 07:00’a kadar geceleri cezaevinde infaz edilebilecektir.
27- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.
28- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere 70 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 2 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.
29- Terör suçları, örgütlü suçlar, cinsel suçlar hariç olmak üzere 75 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 4 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.
30- Bakıma muhtaç ağır hasta ve engellilerin mahkûm oldukları 5 yıl ve daha az hapis cezasının infazında ev hapsi uygulanabilecektir.
31- Adam öldürme suçu, alsoya, üstsoya, eşe, kardeşe ve engelliye karşı işlenen kasten yaralama suçu, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu, işkence suçu, eziyet suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar, uyuşturucu imalatı ve ticareti suçları ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 3 yıl kalan mahkumlar denetimli serbestlikten yararlanabilecektir. Yani denetimli serbestlikten yararlanma süresi 1 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır.
32- Adam öldürme suçu, cinsel suçlar, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı işlenen suçlar ile terör suçları hariç olmak üzere; 30/03/2020 tarihinden önce işlenen suçlar nedeniyle koşullu salıverilmesine 4 yıl kalan 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ve 70 yaşını bitirmiş hükümlüler denetimli serbestlikten yararlanabilecektir.
33- Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlenmiş ağır hastalık, engellilik ve yaşlılık nedeniyle tek başına hayatını idame ettiremeyenlerin cezalarının tamamı üst sınır gözetilmeksizin denetimli serbestlik yoluyla infaz edilebilecektir.
34- Cezaevinden çıktıktan sonra denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi 25 güne çıkarılmıştır.
35- Açık cezaevindeki hükümlüler, kapalı cezaevinden açık cezaevine geçmeye hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler koronavirüsü nedeniyle 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılacaktır.
36- Kaçakçılık suçlarında eşyanın değerinin hafif olması hâlinde verilecek ceza yarısına kadar, pek hafif olması hâlinde üçte birine kadar indirilecektir.
37- Mükerrirler ve örgütlü suçlar hariç olmak üzere kaçakçılık suçlarından dolayı etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne soruşturma bitene kadar ödeyenlerin cezası yarı oranında, kovuşturma sonunda hüküm verilene kadar ödeyenlerin cezası üçte bir oranında indirilecektir.
-Haklarında daha önce hüküm verilen ve dosyası infaz aşamasında olanlar da 14/07/2020 tarihine kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesi’ne yatırarak faydalanabileceklerdir.
-Yargıtay’daki tüm dosyalar da bu konuda değerlendirme yapılması için mahkemesine gönderilecektir.
38- Terör suçları nedeniyle verilen süreli hapis cezalarının koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak uygulanacaktır.